Utorok 19,00Biblia, rozhovory, dobrý čas

Bežíme pre Krista…

  • Cirkevný zbor nie je miestom dokonalých ľudí, ale miestom, kde obdivujeme Božiu dokonalosť a učíme sa od Neho byť Mu podobní … “Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!” 1Pt 1.16

  • Náš cirkevný zbor chce vytvárať rodinu pre domácich a oázu pre prechádzajúcich …”lebo rieky živej vody po­tečú z vnút­ra toho, kto verí vo mňa.” Ján 7,38

  • Boh nás ako svoje deti vystrojil  žiť v tomto meste a prinášať ľuďom Evanjelium o božej láske a milosti pre každého, hoci to nie je ľahké a vždy príjemné, ale …”všetko môžem v Tom, ktorý ma posilňuje.” Flp 4,13k

  • Stále si pripomíname pre KOHO slávu bežíme …”za­búdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za od­menou nebes­kého po­volania Božieho v Kris­tovi Ježišovi.” Fil 3.14

Pravidelné bohoslužby

každú nedeľu o 9,30

Zborový list

Najbližie akcie

We don't have any events scheduled at the moment.

Posledné blogy

Novinky