Ak zostanete v mojom slove...

poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí

Ján 8,32

Od 31.10. OTP

Od 31.10.2021 sú Bohoslužby a všetky podujatia v zbore v režime OTP. Stále môžme zaplniť kapacitu nášho kostola na približne 70 ľudí. Tešíme sa, že môžme stále zostať spolu!

☀️Detský denný letný tábor 21☀️

Tento rok 18 detí … iba, možno preto, že sme ten vlaňajší ročník vynechali kvôli korone… Ale nevadí, z tých 18 detí bolo 9 úplne nových… sme radi, že Pán Boh sa stará, On volá, On požehnáva a oslovuje, On žne aj tam, kde sme až tak nerozsievali. Vďaka za to! 🙏Vďaka za ten čas! … Continue Reading

Bohoslužby od 25.4.2021

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu: Na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám zo 16.4.2021 NIE JE POTREBNÉ PREUKAZOVAŤ SA NEGATÍVNYM TESTOM 1. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy … Continue Reading

Sčítanie obyvateľstva 2021

Bratia a sestry, tento rok sa znova koná sčítanie obyvateľov SR, znova po 10 rokoch sa aktualizujú informácie o občanoch. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Jozef a Mária sa museli fyzicky presunúť do mesta odkiaľ pochádzali. Poznáme ten príbeh z Vianoc… Dnes toto nie je nutné. Ale sčítanie je rovnako … Continue Reading

Lockdown od 1.1.2021

Od 1.1.2021 sme znova zatvorení do odvolania.Všetky bohoslužby na nedele a sviatky budú prebiehať online v čase od 9,45. Zostávame na modlitbách za chorých, za zdravotníkov a za Slovensko. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, … Continue Reading

Prof. Ondrejovič má 90 rokov

30.mája tohto roku dovŕšil prof. Dušan Ondrejovič 90 rokov. Takmer polstoročie pôsobil ako farár v Senci a je spojený s profesorským aj dekanským pôsobením na bohosloveckej fakulte. Mnohých ovplyvnil, motivoval, viedol, učil…  Dnes na bohoslužbách sme ho radi privítali, pripomínali si Božiu vernosť v živote, modlili sa za neho i jeho rodinu, aby Hospodin bol stále … Continue Reading

Začíname bohoslužby!

Služby Božie budú skrátené podmienkami: Kapacita miest v kostol pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení je 58: spodok 34 miest, chór 12 miest, otvorená bude aj zborová miestnosť s kapacitou 12 miest. Služby Božie sú jedny – v čase o 9,30 pre všetky vekové kategórie bez rozdielu veku. Každý účastník bohoslužieb musí mať pri vstupe do kostola … Continue Reading

Stretnutie manželov- odložené

Milí priatelia, stretnutie manželských párov plánované na 4.4.2020 sme museli kvôli koronavírusu odložiť zatiaľ na neurčito. Nebojte sa! Určite ho nepokladajte za úplne zrušené. Tešíme s na tento super čas i prednášku niekedy neskôr 🥰 Budeme včas informovať.

Zrušenie bohoslužieb – koronavírus

Na základe usmernenia vedenia našej cirkvi rušíme v našom zbor všetky stretnutia vrátane nedeľných bohoslužieb do odvolania: Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať … Continue Reading