Detský denný letný tábor 2019

Je to tu! Konečne po 4 rokoch znova bude Detský denný letný tábor!
V júli, 15. až 19., tretí prázdninový týždeň pripravujeme pravý letný tábor s biblickou témou. Kvôli kapacite zborovej miestnosti a kostola pre max. 30 detí od 7 rokov do 11 rokov (vrátane).
Predpokladaná cena bude 30€/dieťa, v cene je obed, pomôcky, pitný režim, a iné potrebné veci.
Tábor začína od cca 8,00 do cca 16,30.
Podrobné info bude ešte uverejnené.
Prihlasovať deti môžte na info@ecavsc.sk, 0905 937 849
Tešíme sa!