Besiedka

Detská besiedka (DB) býva každú nedeľu okrem sviatkov, prázdnin a vopred ohlásených termínov. V roku má v roku 2018/2019 dve oddelenia: mladšie deti do cca 7 rokov a staršie deti. Obe skupiny sa stretávajú počas hlavných služieb Božích (SB) v nedeľu od 9,30 v zborovej miestnosti samostatne, nerušene. Pri maličkých deťoch môžu zostať ja rodičia (kým je miesto :-))
Na začiatok SB zostávajú deti v kostole s rodičmi, počas 2. piesne prichádzajú deti na požehnanie k oltáru a potom odchádzajú na DB s učiteľmi.