COVID-19

Čo potrebujete vedieť?

6. mája 2020 hlavný hygienik SR opäť povolil slávenie bohoslužieb a my sa, hoci s opatreniami, môžeme vrátiť do našich zhromaždení!

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré bolo zverejnené, treba dodržiavať tieto pravidlá:

  • vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • pri vchode do kostola si treba dezinfikovať ruky
  • odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) je minimálne 2 metre,
  • skracuje sa dĺžka trvania bohoslužieb
  • dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
  • nepodávať si ruky pri vstupe
  • doporučené sú osobitne Služby Božie pre starších ako 65 rokov
  • pred prisluhovaním Večere Pánovej si musí farár dezinfikovať ruky. Oplátku sa podáva na ruku, namiesto kalicha sa používajú jednorazové poháriky. Táto forma Večere Pánovej nemá v našej cirkvi tradíciu, ale v súčasnej dobe je jediná možná. K obvyklému sláveniu Večere Pánovej sa vrátime až po úplnom vyriešení situácie
  • ruky na záver sa nepodávajú,
  • pri východe z kostola je treba predchádzať združovaniu sa

Tešíme sa z ďalšieho uvoľnenia opatrení, ktoré nám umožňujú opäť konať naše Služby Božie a podujatia. V láske Vás vyzývame a povzbudzujeme, aby ste sa vrátili do svojich zhromaždení a konali ich, s dodržiavaním zverejnených usmernení.

     Pamätajme na to, že nebezpečenstvo šírenia koronavírusu nie je ešte úplne zažehnané. Modlime sa za predstaviteľov štátu a príslušné verejné autority, aby boli múdri pri riešení prebiehajúcej zložitej situácie. Buďme si stále blízki pomocou chorým, starším, osamelým, izolovaným. Solidarizujme sa s rodičmi, ktorí doma vyučujú svoje deti, s tými, ktorí stratili prácu či stabilný príjem, či s tými, ktorí sa dostali do zložitých životných situácií. Buďme trpezliví, ohľaduplní a jednotní. Práve teraz nanovo objavujme silu spoločnej bohoslužby, modlitieb, vzývania nášho, v Ježišovi Kristovi verného, milujúceho a mocného Boha.