COVID-19

Čo potrebujete vedieť?

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré bolo zverejnené, treba dodržiavať tieto pravidlá platné v súčasnosti od 15.9.2020:

  • vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • pri vchode do kostola si treba dezinfikovať ruky
  • odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) je jedno miesto, sedí sa šachovnicovo
  • dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
  • nepodávať si ruky pri vstupe ani pri odchode
  • pred prisluhovaním Večere Pánovej si musí farár dezinfikovať ruky, oplátka sa podáva na ruku, namiesto kalicha sa používajú jednorazové poháriky. K obvyklému sláveniu Večere Pánovej sa vrátime až po úplnom vyriešení situácie
  • pri východe z kostola je treba predchádzať združovaniu sa

V láske Vás vyzývame a povzbudzujeme, aby ste sa vrátili do svojich zhromaždení a konali ich, s dodržiavaním zverejnených usmernení.

 Pamätajme na to, že nebezpečenstvo šírenia koronavírusu nie je ešte úplne zažehnané. Modlime sa za predstaviteľov štátu a príslušné verejné autority, aby boli múdri pri riešení prebiehajúcej zložitej situácie. Buďme si stále blízki pomocou chorým, starším, osamelým, izolovaným.

Solidarizujme sa s rodičmi, ktorí doma vyučujú svoje deti, s tými, ktorí stratili prácu či stabilný príjem, či s tými, ktorí sa dostali do zložitých životných situácií. Buďme trpezliví, ohľaduplní a jednotní. Práve teraz nanovo objavujme silu spoločnej bohoslužby, modlitieb, vzývania nášho, v Ježišovi Kristovi verného, milujúceho a mocného Boha.