Welcome

Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Senec

Mgr. Tibor Jančík, farár zboru od 2006
Michal Lóczi, dozorca zboru od 2018
Mária Neuszerová, organistka zboru od 2006