Zbierky, projekty

Zbierka – revitalizácia oplotenia parku kostola

Zborový konvent 2020 vyhlásil dobrovoľnú finančnú zbierku na výmenu oplotenia parku okolo kostola. Pôvodný plot slúžil 70 rokov a je na mnohých miestach opotrebovaný zhrdzavený (najviac je zničená vstupná brána). Bude nahradený jednoduchým kovaným, bezúdržbovým plotom, ošetreným zinkovaním.
Nový plot bude stáť cca 7.000€.

Pozývame Vás stať sa účasťou tohto projektu nášho zboru! 

Prispieť môžte dobrovoľnou sumou buď v hotovosti v pokladni, alebo prevodom na účet IBAN  SK86 0900 0000 0000 1919 5725  SlSp. (napíšte aj účel platby)

Prispieť môžte aj naskenovaním QR kódu Vašou bankovou aplikáciou. Prednastavená sume je 20€, ale môžte ju ľubovoľne zmeniť. Ďakujeme!

Nový kotol pre faru

Po dlhom čase je nutné vymeniť vykurovací kotol vo farskej budove.
Môžte prispieť ľubovoľnou sumou i na tento účel, buď v hotovosti, ale bo na účet zboru: IBAN  SK86 0900 0000 0000 1919 5725  SlSp. (napíšte aj účel platby).
Alebo naskenovaním konkrétneho QR kódu Vašou bankovou aplikáciou. Prednastavená sume je 20€, ale môžte ju ľubovoľne zmeniť. Ďakujeme!

Zrealizované projekty

V roku 2019 sme prijali dotáciu 800€ od mesta Senec a z nej bolo zakúpených 40 stoličiek do zborovej miestnosti a 3 skladacie stoly. Spríjemnilo a zmodernizovalo sa tak prostredie, kde sa stretávajú členovia zboru, mládež, kde sa konajú koncerty a iné podujatia aj pre občanov mesta Senec. Vďaka!