Voľby dištriktuálneho biskupa

Voľby biskupa západného Dištriktu ZD

Z kandidačnej porady predsedníctiev seniorátov ZD ECAV vzišli piati kandidáti pre voľ­bu biskupa ZD – bratia farári: Ján Bunčák, Ján Čermák, Ján Jančo, Ján Hroboň a Michal Zajden. Voľby v našom zbore sa uskutočnia na volebnom konvente 3. júna 2018.
TREBA PRÍSŤ!!!!

Voľby členov Predsedníctva ECAV na Slovensku. 

Kandidáti na post generálneho biskupa a generálneho dozorcu (teda Predsedníctva ECAV) budú známi po kandidačnej porade, ktorá sa uskutočnila 24. mája 2018. Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu sa v našom zbore bude konať na voleb­nom konvente 24.  júna 2018.