Výsledky volieb biskupa ZD ECAV

Na funkciu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol nadpolovičnou väčšinou hlasov členov CZ odovzdaných na volebných konventoch zvolený

Mgr. Ján Hroboň

získal 4540 platných lasov, čo je 50,38%.