Výsledky volieb gen. biskup a gen. dozorcu ECAV

Sčítacia komisia, ktorú tvorili členovia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, zasadala v piatok 13. júla 2018.

Vo voľbách na generálneho biskupa hlasovalo 18 704 voličov.

Počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti:
Ivan Eľko 36,46 % (6820 hlasov),
Sidonia Horňanová 12,31% (2302 hlasov),
Katarína Hudáková 18,78 % (3513 hlasov)
Marián Kaňuch 27,71 % (5183 hlasov).
Nakoľko v 1. kole ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu, do 2. kola postupujú bratia Ivan Eľko a Marián Kaňuch.

2. kolo volieb generálneho biskupa by sa cirkevných zboroch malo konať v termínoch: 9. 9., 16. 9., 23. 9. 2018.

Vo voľbách na post generálneho dozorcu hlasovalo 18 667 voličov.
Kandidát Ján Brozman dostal 61,57 % (11 493 hlasov).
Vo voľbách tak získal potrebnú trojpätinovú väčšinu na zvolenie.