Prespávačka

Večer pred Poďakovaním za úrody zeme niekoľko detí strávilo poobedie, večer a hlavne noc v kostole. Vyrábali výzdoby z ovocia a zo zeleniny, hrali hry…pred večerom Poďakovania sa naučili príbeh o dobrom strome s dobrým ovocím…
V nedeľu ráno sa deti na bohoslužbách zaspievali (aj )rodičom piesne zo stretnutia a pripomenuli vďačnosť Bohu za všetky veci, ktoré majú, vrátane ich rodiny.