Zbierka pre obete výbuchu v Prešove

V nedeľu 15.12.2019 bude dobrovoľná finančná zbierka pre potreby obetí a ostatných ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou a tiež o blízkych pri výbuchu plynu v piatok 6.12. v bytovke v Prešove.
Dobrovoľná zbierka prebehne do vyznačenej pokladničky pri východe kostola. Vyzbierané prostriedky budú zaslané prostredníctvom biskupského úradu ECAV. Vďaka za Vašu ochotu a solidaritu!
správa na ECAV

Vyzbieralo sa 430€, boli poslané na účet GBÚ. Ďakujeme, že sme sa stali súčasťou tejto pomoci!