Poďme spraviť pre zbor!

Drahí priatelia,
ochotného darcu Boh miluje. To je pravda. Boh má rád, keď svoju vieru premieňame na reálnu činnosť. Sme ochotní urobiť čo môžeme a čo je treba pre Božie kráľovstvo.
I my sa spolu zapájame do služby pre zbor, každý podľa svojho obdarovania, svojich schopností.
Na tejto linke si môžte stiahnuť dotazník ochoty podieľať sa v našom spoločnom cirkevnom zbore na jednotlivých aktivitách, vyplniť ho a vhodiť so schránky na stene pri východe z kostola. Nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt.

Dotazník tiež môžte vyplniť online na linke Online dotazník

Ďakujeme za Vašu ochotu žiť život v našom cirkevnom zbore!

  Presbyteri a farár