Zrušenie bohoslužieb – koronavírus

Na základe usmernenia vedenia našej cirkvi rušíme v našom zbor všetky stretnutia vrátane nedeľných bohoslužieb do odvolania:

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať nebudú do odvolania.

Na prípadné pohreby sa toto obmedzenie samozrejme nevzťahuje.

Celé znenie Usmernenia

Zostávame v modlitbách za súčasnú situáciu doma i vo svete.