Začíname bohoslužby!

Služby Božie budú skrátené podmienkami:

  • Kapacita miest v kostol pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení je 58: spodok 34 miest, chór 12 miest, otvorená bude aj zborová miestnosť s kapacitou 12 miest.
  • Služby Božie sú jedny – v čase o 9,30 pre všetky vekové kategórie bez rozdielu veku.
  • Každý účastník bohoslužieb musí mať pri vstupe do kostola na tvári rúško, alebo inak prekryté dýchacie cesty napr. šál, šatka.
  • Spevník si prineste vlastný.
  • Tí, ktorí majú nariadenú karanténu, príznaky respiračného, infekčného ochorenia, majú zostať doma.
  • Na schodoch pred vstupom do kostola si treba dezinfikovať ruky prípravkom na stojane.
  • Sedieť sa bude len na vyznačených miestach v dvojmetrových rozostupoch. (2 ľudia v lavici na koncoch), členovia jednej rodiny môžu sedieť spolu pri sebe.
  • Pri vstupe ani na konci si nebudeme navzájom podávať ruky.
  • Po bohoslužbách pri východe z kostola dodržiavajte odstup aspoň 2 metre a nezhromažďujte sa.

Plánujeme pokračovať vo video záznamoch z kázne a tak ich môžte naďalej sprostredkúvať tým, ktorí sú chorí, nemôžu prísť do kostola a ďalším.

Audio nahrávky na tejto adrese
Video nahrávky na tejto adrese

Pánu Bohu vďaka za uvoľnenie karantény!