Lockdown od 1.1.2021

Od 1.1.2021 sme znova zatvorení do odvolania.
Všetky bohoslužby na nedele a sviatky budú prebiehať online v čase od 9,45.

Zostávame na modlitbách za chorých, za zdravotníkov a za Slovensko.

Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Židom 13,20