Sčítanie obyvateľstva 2021

Bratia a sestry, tento rok sa znova koná sčítanie obyvateľov SR, znova po 10 rokoch sa aktualizujú informácie o občanoch. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Jozef a Mária sa museli fyzicky presunúť do mesta odkiaľ pochádzali. Poznáme ten príbeh z Vianoc… Dnes toto nie je nutné. Ale sčítanie je rovnako dôležité aj dnes.

Tento rok prebieha elektronicky, teda sú aj ľudia, ktorým bude treba so sčítaním pomôcť. Pamätajme pri tom na našich starších, ktorí digi zručnosti nemajú.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Sčítať sa môžte na tejto stránke.

Nezabudnite sa tiež prihlásiť k vierovyznaniu: Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku. ❗️Pozor❗️V zozname je aj Evanjelická cirkev metodistická. Po minulé roky sa stalo, že sa niektorí evanjelici a.v. nechtiac prihlásili k Evanjelickej cirkvi metodistickej. Treba dať pozor.

Pár odkazov na stanoviská a kampaň:
https://www.facebook.com/ecavsvami/posts/1300656586978860
FB sttránka ECAV s Vami