Bohoslužby od 25.4.2021

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu:

Na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám zo 16.4.2021 NIE JE POTREBNÉ PREUKAZOVAŤ SA NEGATÍVNYM TESTOM

1. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; ->to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby
PRE NÁŠ KOSTOL JE TO 20 ĽUDÍ.
(farár, kostolníčka, pokladníčka, kantorka sa do tohto počtu nepočítajú)

2. Vstup a pobyt v kostole je možný len s respirátorom bez výdychového filtra

3. Dezinfekcia pri vchode do kostola

4. Dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, rodiny z jednej domácnosti spolu; (neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné)

 5. Pri prijímaní Večere Pánovej striktne dodržiavať iba podávanie chlieb na ruku, zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

6. Nepodávať si ruky

7. Spev je povolený

Pre bohoslužby od 25.4 2021 plánujeme urobiť 3 skupiny po 20 ľuďoch, každá má svoj čas. 

1.skupina 9:00-9:30
2.skupina 9:45-10:15
3.skupina 10:30-11:00

Prihláste sa v súkromnej správe na FB, na 0905 937 849 (aj WhatsApp), mailom:  jancik.tibor@gmail.com
 
  Zmena vyhradená!