☀️Detský denný letný tábor 21☀️

Tento rok 18 detí … iba, možno preto, že sme ten vlaňajší ročník vynechali kvôli korone… Ale nevadí, z tých 18 detí bolo 9 úplne nových… sme radi, že Pán Boh sa stará, On volá, On požehnáva a oslovuje, On žne aj tam, kde sme až tak nerozsievali. Vďaka za to! 🙏
Vďaka za ten čas!

Fotky:
Facebook zboru