Zbierka pre obete výbuchu v Prešove

V nedeľu 15.12.2019 bude dobrovoľná finančná zbierka pre potreby obetí a ostatných ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou a tiež o blízkych pri výbuchu plynu v piatok 6.12. v bytovke v Prešove. Dobrovoľná zbierka prebehne do vyznačenej pokladničky pri východe kostola. Vyzbierané prostriedky budú zaslané prostredníctvom biskupského úradu ECAV. Vďaka za Vašu ochotu a … Continue Reading

Prespávačka

Večer pred Poďakovaním za úrody zeme niekoľko detí strávilo poobedie, večer a hlavne noc v kostole. Vyrábali výzdoby z ovocia a zo zeleniny, hrali hry…pred večerom Poďakovania sa naučili príbeh o dobrom strome s dobrým ovocím…V nedeľu ráno sa deti na bohoslužbách zaspievali (aj )rodičom piesne zo stretnutia a pripomenuli vďačnosť Bohu za všetky veci, … Continue Reading

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti  uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.  Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej … Continue Reading

Detský denný letný tábor 2019

Je to tu! Konečne po 4 rokoch znova bude Detský denný letný tábor!V júli, 15. až 19., tretí prázdninový týždeň pripravujeme pravý letný tábor s biblickou témou. Kvôli kapacite zborovej miestnosti a kostola pre max. 30 detí od 7 rokov do 12 rokov (vrátane). 7 rokov – vychádzame z toho, že deti potrebujú na tábore … Continue Reading

Výsledky volieb gen. biskup a gen. dozorcu ECAV

Sčítacia komisia, ktorú tvorili členovia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, zasadala v piatok 13. júla 2018. Vo voľbách na generálneho biskupa hlasovalo 18 704 voličov. Počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti: Ivan Eľko 36,46 % (6820 hlasov), Sidonia Horňanová 12,31% (2302 hlasov), Katarína Hudáková 18,78 % (3513 hlasov) Marián Kaňuch 27,71 % (5183 hlasov). Nakoľko … Continue Reading

Výsledky volieb biskupa ZD ECAV

Na funkciu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol nadpolovičnou väčšinou hlasov členov CZ odovzdaných na volebných konventoch zvolený Mgr. Ján Hroboň získal 4540 platných lasov, čo je 50,38%.  

Voľby dištriktuálneho biskupa

Voľby biskupa západného Dištriktu ZD Z kandidačnej porady predsedníctiev seniorátov ZD ECAV vzišli piati kandidáti pre voľ­bu biskupa ZD – bratia farári: Ján Bunčák, Ján Čermák, Ján Jančo, Ján Hroboň a Michal Zajden. Voľby v našom zbore sa uskutočnia na volebnom konvente 3. júna 2018. TREBA PRÍSŤ!!!! Voľby členov Predsedníctva ECAV na Slovensku.  Kandidáti na … Continue Reading

VI. evanjelické cirkevné dni Zvolen

VI. evanjelické cirkevné dni Zvolen 29.6. – 1.7. 2018 Ubytovanie pre účastníkov VI. ECD je zabezpečené v študentskom domove Technickej univerzity vo Zvolene na ulici: Študentská 17. Posledný deň rezervácie ubytovania, alebo storno objednávky, je 15. júna 2018. Zmenu termínu ubytovania počas priebehu VI. ECD je možné len po dohode s vedúcou ubytovania. Cena ubytovania: … Continue Reading