Besiedka

Detská besiedka (DB) býva každú nedeľu okrem sviatkov, prázdnin a vopred ohlásených termínov. V roku má v roku 2018/2019 dve oddelenia: mladšie deti do cca 7 rokov a staršie deti. Obe skupiny sa stretávajú počas hlavných služieb Božích (SB) v nedeľu od 9,30 v zborovej miestnosti samostatne, nerušene. Pri maličkých deťoch môžu zostať ja rodičia (kým je miesto :-))
Na začiatok SB zostávajú deti v kostole s rodičmi, počas 2. piesne prichádzajú deti na požehnanie k oltáru a potom odchádzajú na DB s učiteľmi.

Ak chcete, môžte podporiť fungovanie DB aj finančným darom na nákup pomôcok a potrieb k výučbe. Buď v hotovosti, či na účet zboru IBAN  SK86 0900 0000 0000 1919 5725  SlSp. (napíšte aj účel platby)
Alebo stačí ak Vašou bankovou aplikáciou naskenujete QR kód určený priamo pre DB s prednastavenou sumou 20€, ktorú môžte aj zmeniť. Ďakujeme!