INÝ kostol

INÝ neznamená cudzí 🙂 INÝ znamená aj odlišný. INÝ kostol je otvorené spoločenstvo, neformálne stretnutia pri Božom Slove, osobných modlitbách za ľudí, chválach, svedectvách o tom, ako Boh mení ľudský život… nie je obmedzené ani vekom, ani tým, odkiaľ si.
Stretnutia sú nepravidelne, podľa možností, zvyčajne v nedeľu od 15.00