Kázne 2012

Archív 2012

Pre online prehrávanie potrebujete install Shockwave player

Pre stiahnutie do počítača kliknite na súbor dole v zozname.

2012_12_31 Milosť, láska, spoločenstvo božie s nami; 2kor 13,13
2012_12_30 Betlehem v božom pláne; Mt 2,3-6
2012_12_26 Reálne svedectvo vychádza z vnútra; Lk 11,49-
2012_12_25 Dnes sa splnilo božie slovo; Reca, Lk 4,16-21
2012_12_23 Všetko máš v Ňom; Rim. 8,32
2012_12_16 Nebuď rukojemníkom diabla!; Ján 8,29-36 s VP
2012_12_09 Zobuď sa!; Ef 5,14 – Detské
2012_12_02 Tu som! (povedal Boh); Izaiáš 62; I. Tóth

2012_11_18 Predvídavý, ale blázon…; Lukáš 12,13-21
2012_11_11 Príprava na deň Dé; Matúš 7,21; Hurbanova Ves
2012_11_04 Si dvakrát Jeho!; Efezkým 1,3-8; Detské s VP

2012_10_28 Blahoslavený, kto sa stále reformuje!; Matúš 5,2-10, Reformácia
2012_10_21 Buď verný až do smrti; Zjavenie 2,10b – Zlatá konfirmácia
2012_10_14 Poznanie hriechu; R 6,23 – J. Kostelný
2012_10_07 Dobroreč a nezabúdaj!; Žalm 103,1-5 Poďakovanie

2012_09_30 Život zachraňujúce príbuzenstvo; Mk 3,31-35
2012_09_23 Boh je nad všetkým; Žalm 68,20-21, V. Kmošena
2012_09_16 Ježiš a Stará zmluva; Matúš 5,17-20
2012_09_09 Neprestaň napredovať za Ježišom; Filipským 3,16
2012_09_02 Poslušná farbička; Ján 15,1-5

2012_08_26 Strážcovia Evanjelia nespia; Iz 62,6-8 – Ivan Tóth
2012_08_19 A čo z toho budem mať?; Rim. 6,19-23
2012_08_12 Hľadanie pravého pokánia; MK 1,24-25
2012_08_05 Ak neješ zomrieš!; Ezechiel 2,1-8; 3,1-3

2012_07_29 Abrahámovo povolanie 1M 11+12 kap. – J. Kostelný
2012_07_22 Ako stavať na Ježišovi ako skale Lk 6,47-49
2012_07_15 Ako spoznáš Krista ako skalu života? Mt 16,13-17
2012_07_08 Postav sa na skutočný Základ 1.Kor 3,11
2012_07_01 Prezraď to tajomstvo! Matúš 9,27-31 – detské, na záver školy

2012_06_24 keď sa božiemu súdu nedá vyhnúť 2 Kronická 36,11-21
2012_06_17 Nebuď pasívny otec! 1. Samuelova 3,10-18
2012_06_10 V nedeľu nás Boh oddelil pre seba Mk 2,23-28
2012_06_03 Boh sa zjavuje v Trojici 2.Korintským 13,13

2012_05_28 v duchu, v pravde Ján 4,19-26
2012_05_20 Vidíš? Počuješ? Rozumieš? Mt 13,10-17
2012_05_17 Vyvýšený Ježiš má všetko v rukách Zjavenie 1,4-8
2012_05_06 Si nové stvorenie! 2kor 5,17-19

2012_04_29 Nehanbím sa za evanjelium:základ R 1,15-16
2012_04_22 Úvod dozorcu a presbyterov Ján 20,21-22; Ján Kolesár
2012_04_15 Blahoslavená viera Ján 20,19-21; ThDr. Ivan Tóth
2012_04_08 Jednoduchá odpoveď na zdráhavú otázku
– Prečo je dôležité vzkriesenie? – 1Kor. 15
2012_04_06 Ježiš ti vydobil „zelenú“ do neba
2012_04_05 Sprítomni si Pána Ježiša – Lk 9,28-36
2012_04_01 Čo mám urobiť s Ježišom?

2012_03_25 Kaifášova pravda – Réca
2012_03_24 Cirkev ako telo – seniorálny konvent, Piešťany
2012_03_18 Načo mi je kostol? 60. výročie posvätenia kostola, Boris Mišina
2012_03_13 Ezavova chyba -pôstne
2012_03_11 Cesta k jednote Ján 17,20-26

2012_03_04 Aká moc riadi tvoj život? – Mk 11,27-33
2012_02_26_ Keď ťa život „preoseje“ Lk 22.31-34
2012_02_19 Vďačnosť je dobrá Lk 17,11-19
2012_02_12 Kto môže prísť k Bohu? Žalm 15
2012_02_05 Úžasná milosť! Kol 2.11-14

2012_01_29 Viera „napriek“ niečomu Jób 2,7-10
2012_01_22 Život v božej prítomnosti II. Ján 6,68-69
2012_01_15 Život v božej prítomnosti I. Exodus 33,12-17
2012_01_06 Buď misionár ako Ježiš J 4,3-15
2012_01_06 Nesleduj! Nasleduj! Lk 2,1-12
2012_01_01 Ochraňuj ma, Pane Žalm 121

>>> Archív 2010
>>> Archív 2011