kázne 2013

Ak máte možnosť, sprostredkujte chorým a nevládnym ľuďom tieto nahrávky.
V žiadnom prípade nech vás nevedú k lenivosti prísť do spoločenstva pod božie Slovo :-)
Online prehrávač (pre prehranie klikni na súbor v zozname)

2013

Pre online prehrávanie potrebujete install Shockwave player

Pre stiahnutie do počítača kliknite na súbor dole v zozname.

2013_12_31 Čo povieš na minulý rok?; Lk 16,19-31
2013_12_29 Simeon sa dočkal; Lk 2,22-32
2013_12_26 Vianoce v celom živote Štefana; Skutky 6,1-6
2013_12_25 Z jaslí do lode; Lk 2,12 + Mt 8,23-27, Reca
2013_12_24 IMANUEL – Boh je s TEBOU!; Iz 7,10
2013_12_22 Zmenení božím plánom; Lk 1,26-30. Mt 1,19-21,
2013_12_15 Uistenie Jána Krstiteľa; Lk 7,18-27, ThMgr. J. Podlesný
2013_12_08 Ponuka Ježišovej návštevy; Lk 7,36-50, ThDr. I. Tóth
2013_12_01 Boh nerobí provizórne riešenia; Židom 10,1-18

2013_11_24 Pán ťa chce nájsť v práci; Nedeľa večnosti, Mk 13,28-37
2013_11_17 Najväčšia láska; Detská bohoslužba
2013_11_10 Srdce je strom, slová ovocie; Mt 12,33-35
2013_11_03 Strážiš hradby svojho života?; Stanislav Kocka, Košice

2013_10_27 Tvoje slová rozhodnú o tvojom osude; 4M 13
2013_10_20 Vezmi Pane jazyk moj!; Jak. 3, 1-12
2013_10_13 20. Trojičná; I.Tóth, 2Kor 1,3-6
Rozprávkové zaopatrenie; 1. Kráľ. 17,1-16

2013_09_29 Chceš zažiť dobré dni? Chráň svoje srdce!; Žalm 34,12-14
2013_09_22 17. trojičná; Žalm 42
2013_09_15 Zatiahni na hlbinu a čerpaj; Lk 5,1-11
2013_09_01 Späť do školy; Ján 8,12
2013_09_01 Nicolas Rigoo, svedectvo

2013_08_25 Páčiš sa Bohu?; I Tesalonickým 4,1-8
2013_08_18 Ján Kostelný; Ján 1,12 Rím 8,14-18, 31-32
2013_08_04 Kresťan bez vďačnosti; Lk 7,36-50

2013_07_28 Kresťan bez rastu; Filipským 3,16
2013_07_21 Jarmo starého života; 2Kor 6,14 – 15
2013_07_14 Dobrá známosť; Jer 9,22-23
2013_07_07 Klopanie a prijatie; Mt. 7,7-11

2013_06_30 Vďačnosť je múdrosť; Príslovia 9,10 Koniec školy
2013_06_23 Život zachraňujúci hlad; Mt 7.7
2013_06_16 „Nezodpovedný“ Adam; 1M 3,3… Deň otcov
2013_06_09 Proste a čakajte; Mt 7,7
2013_06_02 Ufúľané srdiečko; detské, Ján 14,6

2013_05_26 Boh je trojako prítomný; Trojica, Izaiáš 6,1-8
2013_05_19K Bohu môžeš pristupovať s dôverou; Konfirmácia, Efezským 3:12,14-21
2013_05_12 Aktívna mamina Anna; Deň matiek 1Sam 1,1-20
2013_05_05 Zakorenení; Zlatá konfirmácia; Kol 2,6-7

2013_04_28 Kristus Victor; 1Kor 15,57
2013_04_21_1janov4; 1 jána 4; Ivan Tóth
2013_03_14 Dobrý Pastier; Ján 10,11,27,28; Eva Germanová PhD
2013_04_07 Draho pripravené ubytovanie;  
2013_04_01 Kde je môj Pán?; J 20,11-18  

2013_03_31 Spoluzrastení s Ježišom v smrti k životu; R 6,1-7  
2013_03_29 Len kríž, nič viac; Mk 15,33  
2013_03_28 Ak chceš vytrvať, zotrvaj!; Sk 2,42  
2013_03_23 Zmýšľaj ako Kristus – pokorne; Fil 2,5-11  
2013_03_17 Svoj zákon im dám do srdca; Jer 31,31  
2013_03_10 Špecializácia: odborník na večnosť; J 6,22-29  
2013_03_03 Od Pretrovho nadšenia k obráteniu; Lk 22,31-34 (VP) V. Kmošena  

2013_02_24 Aby si viac nehrešil – odťať!; Mt 18,8-9  
2013_02_17 Pôst je medzi tebou a Bohom; Mt 6,16-18 
2013_02_10 Povedz „nie“ pokušeniu; 1M 3,3-6 detské 
2013_02_03 100% návratnosť; Iz 55,6-11 

2013_01_27 Stratiť všetko pre Jedno; Fil 3,4-9 
2013_01_20 Maličká viera stačí; Lk 18 
2013_01_13 Ako nestratiť Božie zasľúbenie; 4M 13-14
2013_01_01 Povedz Bohu o svojich plánoch; Jak 4,13

>>> Archív 2010
>>> Archív 2011
>>> Archív 2012