kázne 2014

Ak máte možnosť, sprostredkujte chorým a nevládnym ľuďom tieto nahrávky.
V žiadnom prípade nech vás nevedú k lenivosti prísť do spoločenstva pod božie Slovo :-)
Online prehrávač (pre prehranie klikni na súbor v zozname)

2014

Pre online prehrávanie potrebujete install Shockwave player

Pre stiahnutie do počítača kliknite na súbor dole v zozname.

2014_12_31 Lepší je koniec veci, ako jej začiatok; Kazateľ 7,8
2014_12_28 Čo v tebe zanechali tieto Vianoce?; Lk 2,15-20, ThMgr. Ján Podlesný
2014_12_26 Vychovaný k svedectvu; Sk 6,1-15
2014_12_24 V Ježišovi si prijatý; Ján 3,16-17
2014_12_21 Božia blízkosť preráža mraky; Fil 4,4.7
2014_12_14 Blahoslavený Bohom požitý kresťan; Lk 1, 46-55, H.Ves
2014_07_12 Dôkaz pravého Mesiáša pre Jána; Lk 7,18-32 ThMgr. Ján Podlsený

2014_11_30 Si tiež v božom pláne; Lk 1,67-80, začiatok Adventu
2014_11_23 Trvalý pobyt – nebo; Ján 5, 24-27
2014_11_16 Prechodný pobyt – zem; Žid 13,14 + Fil 1,21-24
2014_11_09 21. po Trojici; ThMgr. A. Podlesná, Ef 5,18-19
2014_11_02 Či mi veríš?; Ján 11,21-28

2014_10_31 Reformácia znova; Rim 1,16-17
2014_10_26 Ak máte vieru; Lk 17,5-10 ThMgr. A. Podlesná
2014_10_19 Ak chceš, tak musíš; Mt 14,22-33
2014_10_12 Prezieravá modlitba; 1Pt 4.7-11
2014_10_05 Vďačnosť je úrodou srdca; ThMgr. Ján Podlesný

2014_09_28 Starostíš sa? Trápiš sa?; Mt 6, 24-34
2014_09_21 ThMgr. A. Podlesná; 1M 3,8-11
2104_09_14 Tato, uč sa odomňa!; Mk 10, 13-16
2014_09_07 Choď k mravcovi; Príslovia 6 6-11, začiatok šk. roka

2014_08_31 Staň sa hriešnikom a buď zachránený!; Žalm 32
2014_08_24 Chcem mať s tebou vzťah; Iz 29,13
2014_08_17 Prezieravá múdrosť; Lk 9,5-11, ThMgr. Ján Podlesný

2014_07_10 Nežiaduce dvojičky; Mt 23,21
2014_07_27 Petrova dilema s dobrým koncom; Sk 11,1-8
2014_07_20 Načo mi je Kristus?; Rim 3,20-24
2014_07_13 Odolám všetkému, okrem… ; Židom 4,14-16
2014_07_06 Pravdy, ktoré oslobodzujú ; Ján 8,32, Mt 5,10

2014_06_22 Poslušnosť je lepšia ako obeť; 1.Samuelova 15, 13-23
2014_06_15 Boh nie je teoretik; Trojica, Ján 14,1-10
2014_06_09_Slovo oživené Duchom = ovocie; Turíce, Gal 5,22-23
2014_06_01 Polovičné Evanjelium ťa môže stáť život; Mk 7,21
2014_05_18 Dobrí príbuzní; Mk 3,31-35
2014_05_11 Vyvoľ si Boha, On si ťa už vyvolil; Kol. 2,6-7, konfirmácia
2014_05_04 Vráť sa do Jeruzalema; Lk 24,13-35

2014_04_20 Vzkriesenie; Sk 10,37-42
2014_04_17 Rozhodnúť sa; Ján 13,1-15
2014_04_18 Čo znamená kríž pre teba?; Lk 23,32 Veľký piatok
2014_04_17 Rozhodnúť sa; Ján 13,1-15
2014_04_13 Osviež svoj pohľad na Pána; Ján 12,12-14
2014_04_06 Dychti a očakávaj; Ž 42, Ž 43

2014_03_30 Zaistená viera; Židom 11,8-10
2014_03_23 Obráť sa a budeš žiť!; Ezechiel 18,21-24, 30-32
2014_03_16 Dobrý motív, dobrý začiatok; 1. Kráľ 3,5-15
2014_03_09 Ja prosím za vás…; Lk 22,31-34
2013_03_02 Eben-Ezer: máš ten svoj?; 1 Samuelova 7,7-14

2014_02_23 Štafeta – neopúšťaťajme spoločenstvo!; konvent, Židom 10, 23-25
2104_02_16 Pane,Pane…; Mt 7,21-23
2014_02_09 Keď Boh rozsvieti; Fil 3,7-14
2014_02_02 Búrka musí byť!; Mt 8,23-28, ThDr Ivan Tóth
2014_01_26 Dôležitosť tvojho vyznania; R 10,8-9
2014_01_19 Prázdne slová vyprázdnia tvoje srdce; Mt 12, 36-37
2014_01_12 Ako počujú, keď im nepovieš?;Michal Fraňo, nedeľa misie
2014_O1_06 Národy prídu k svetlu;
2014_01_05 Nieto odsúdenie tým, čo sú v Kristovi; Ján 3,17
2014_01_01 Ježiš klope aj na srdce, ktoré mu patrí; Zj 3,20 + J 14,1
>>> Archív 2010
>>> Archív 2011
>>> Archív 2012
>>> Archív 2013