Kázne

👉 Source stránka podcastu 👈

👉Youtube

2021_03_21 Nedívaj sa na Ježiša cez mliečne sklo Mk 8,27-32 video
2021_03_14 Nezabudnuteľné selfí s OtcomJak 1,21-25 video

2021_02_28 Prečo sa zlým darí dobre?! Jer 12.1-3; Ž 73 vybrané verše video
2021_02_21 Ježiš vs diabol 3:0 Mk 1,12-14; Lk 4.1-13 video
2021_02_14 Rásť! (nie tučnieť) Ef 4,14-15video
2021_02_07 riskantná modlitba nového srdca 2K 5,17-18; Ž 139,23-24 video

2021_01_31 Výberové konanie Mt4,18-19; Mt 28,19 video
2021_01_24 Aký Syn, taký (buď) aj ty  2Kor 3,18 video
2021_01_17 Aký Otec, taký Syn… Kol 1,5; Ef 4,21-24 video
2021_01_10 Cítiš sa ako cieľ? Lk 3,21-22; Lk 4,1-3 video
2021_01_06 Sviatok pre nás, čo sme „mimo“ Mt 2,1-12; Iz 60,1-3 video
2021_01_03 Musím byť v tom! … ako Ježiš Lk 2,42-52 video
2021_01_01 Lockdown viery Sk 16,19-34 video

2020

2020_12_31 Nehovor: Ako to?! Kaz 7,10; Jób 29,2-7 video
2020_12_27 Buď pripravený oslavovať! Mt 2,12; Lk 2,36…. video
2020_12_26 Kompromisná láska Sk 6,8-10; Sk 7,54-56 video
2020_12_25 Zachovali a preniesli do života Lk 2,15-20 video
2020_12_20 boh hovorí v Synovi Žd 1,1-2; J,6,36 video
2020_12_20 Človek mieni a Boh (vďakabohu) mení Mt 1,18-24 video
2020_12_13 Boh vykúpil! Haleluja! Žalm 11 video
2020_12_06 Nebo už začalo! Mk 1,14-15 video

2020_11_29 Ktorá svieca horí tebe? Mk 13,31-33 video
2020_11_22 Boh ti nenachystal dôchodok Mt 20,1-16 video
2020_11_15 Aj Boh testuje a testuje List Jakuba 1,2-8;12 video
2020_11_08 Aby si sa nechválil Sudcov 6,11-12; 7,1-9 video
2020_11_01 Pozitívny bol zlomu Žalm 22;  Víťazstvo v slabosti video

2020_10_25 To diaľkové máš ty! UČENÍCTVO 1. Mt 5.16 video
2020_10_18 ctrl+c a ctrl+v UČENÍCTVO 1. 2Tim 3.10-17 video
2020_10_11 Príznakový učeník UČENÍCTVO 1. R 12,1-2 video
2020_10_04 Zabaľ darček a daruj Poďakovanie; Mt 6,11-12 video

2020_09_27 Veľmi nákladný život UČENÍCTVO 1.; Lk 14,27-33 video
2020_09_20 Motor učeníctva je láska k Ježišovi UČENÍCTVO 1.; J 21,15.17.19 video
2020_09_13 V malom kruhu a osobne UČENÍCTVO 1.; J 8,31-32 video
2020_09_06 Pusť ten volant!; Ž 32,8 video

2020_08_23 Len jeden boduje; Lk 18,9-14 video
2020_08_16 PARALEN na hriech; Žalm 51,12-14 video
2020_08_09 Hľaď na Ježiša; Židom 3,1; Ján Kostelný video
2020_08_02 Prikáž svojej duši!; Žalm 146; video

2020_07_26 Chcem súd! Fakt?; Žalm 7,9; video
2020_07_19 Chcem sa spoľahnúť, chcem byť stabilný!; Žalm 125; video
2020_07_12 Rétorika vs Božia moc; 1.Kor 2.1-5; video
2020_07_05 Ty Choď napred!; Lk 10,1-7; Cyril a Metod video

2020_06_21 Otec, ukáž tvojim deťom OTCA!; Mt 17,5 video
2020_06_14 Tvoja odpoveď na Jeho vyvolenie?; 5M 7,6-8 video
2020_06_01 Osvoj si Petrov risk; video
2020_06_07 Neodpoj sa od dobrého Zdroja!; Ján 15.1-9 video

2020_05_31 Letnice sú len štartovacia čiara; Ján 7,37-39 video
2020_05_24 Rýchly? Pomalý? Obojaký!; Jak 1,19-20 video
2020_05_21 Správny na správnom mieste; Zj 1,4-8; Vstúpenie video
2020_05_17 Svedectvo Renatka Kisová;
2020_05_17 Top Ťažká Téma; Mt 7,1-2 video
2020_05_10 Nestaraj sa! Staraj sa!; Mt 6,19-24 video
2020_05_03 Nebezpečné pre tvoje srdce 1.; Mt 6,19-24 video

2020_04_26 Kráľovstvo a kľúče; Mt 16,13-20 video
2020_04_19 Lovec hoaxov; J 20,19-31 video
2020_04_13 Kázeň priamo od Ježiša …a nič?!; Lk 24,13,35 video
2020_04_12 Otvorené navždy; Ján 10,9 video
2020_04_10 Irónia Veľkého piatku; IKor 1,18-24 video
2020_04_10 Pašie, Veľký piatok; Záznam pašií z 2019
2020_04_05 Vojdi s Ježišom; Mk 11 video
2020_04_05 Pašie 6. pôstna; Záznam pašií z 2019

2020_03_29 Vplyvný priateľ; Žid 7,26-27 video
2020_03_29 Pašie 5. pôstna; Záznam pašií z 2019
2020_03_22 Nieto úrody bez obete; J 12.18 Nieto úrody bez obete;  video
2020_03_15 Jedno je treba; Lk 10,38-42 Povzbudenie, karanténa video
2020_03_08 Pozeraj sa cez širšie okienko; J 17 Ježiš prosil za náš širší pohľad na veci
2020_03_01 Aby si nebol sklamaný z volieb…; 1Sam 8.1-7

2020_02_23 Čo ideme jesť?; Žd 5,12-14 Dospelosť
2020_02_16 Detičky, deti, mládenci a otcovia; 1J 2,12-14 Dospelosť
2020_02_09 Nehraj sa už v piesku; Ef 4,11-16, Dospelosť
2020_02_02 S Ježišom je nám dobre; Lk 5,17-26 Paulína Šofranková

2020_01_26 Zdvihni trolej k nádeji; Žd 6,13-20
2010_01_19 Povzbudenie – to je nádej!; Iz 40,1-5
2020_01_12 Nádej pre teba žije!; Mt 2,13-22
2020_01_06 Nasleduj tvoju hviezdu; Mt 2,2
2020_01_05 Hľaď na to, čo nevidíš; R 8,24-28
2020_01_01 Chcem byť slabý v novom roku; 2. Korintským 12, 9

2019

2019_12_31 Nerastieš iba pre lístie
2019_12_29 Vianočný aj povianočný kontrast; Lk 2,25-38
2019_12_26 Ježiš v nás irituje; Mt 23,34
2019_12_24 Nie je to duch Vianoc…; Lk 2,15-20
2019_12_22 Adventné ÁNO; Mt 1,19-25
2019_12_15 Aj ty si cestár; J 1,19-23
2019_12_08 2.Adventná; Lk 4,40-44; ThMgr. Dušan Kováčik
2019_12_01 Absolútny víťaz; 1J 3,8

2019_11_24 Je tam zapísané tvoje meno?; Lk 10,17-20
2019_11_17 Boh sám dal krajine slobodu; Ž 85,9-14; 30. výročie Nežnej reovolúcie
2019_11_10 Nedaj sa odradiť; 2Pt 3,3-13
2019_11_03 Prosba za lídrov, prosba za teba; Lk 22,31-34

2019_10_27 19. nedeľa po Trojici; 2M 34,4
2019_10_20 Najhlbšia voda; Mt 18,20-21
2019_10_13 Aby Kristus zažiaril živote; Lk 9,28-36
2019_10_06 Vďačnosť je lano dôvery Bohu; poďakovanie

2019_09_29 To som JA!
2019_09_22 Život na druhej strane mora; Mk 5,1-21
2019_09_15 Lekcia pred záchranou; Mt8,23-27
2019_09_08 Uvedom si…; 2Tim 1,7

2019_08_25 Ovocie pravého pokánia; Lk 13,1-9
2019_08_18_9. po Trojici; Mgr. Kristián Kostecký
2019_08_11 Iné nebezpečenstvo hriechu;

2019_07_28 Prekvapivo jednoduchý Boh; Mt 11,25-30
2019_07_21 Ukončenie DDLT
2019_07_21 Boh chce len deti; Mt 18,1-5
2019_07_14 Nasleduj a zostávaj; 2Tim 3.10-17
2019_07_07 Dôverujem Tvojej láske!; Jak 1,13-17

2019_06_30 Boh volá a odmeňuje kedykoľvek; Mt 21.1-16
2019_06_23 Budeš so mnou?; Deň otcov, koniec školy
2019_06_16 Trojica; J 3,1-3,6-9; Mgr. D. Kováčik
2019_06_02 Ježiš vždy zmýšľa v tvoj prospech; Fil 2,5-11

2019_05_30 Silná dvojka; Ján 14,26-28
2019_05_26 V Jeho mene je plný prístup; J 16,23-24
2019_05_19 Život preťatý božím Slovom; Mt 7,24 Konfirmácia
2019_05_12 Po čom má túžiť matka?;Mt 20, 20-23; deň matiek
2019_05_05 Charakter dobrého;J 19,11-14

2019_04_28 Ježiš sa ťa dotýka, aby si veril;J 20, 24-30
2019_04_21 Nový pohľad; J 20,11-18 + úvod v Pánovej večeri
2019_04_19 Ak si!? Lebo ON JE! ;Mt 27,29-43;54 V. Piatok
2019_04_18 Slúžte si navzájom; J 13,1-15
2019_04_14 Extravagantný dar;Mk 14,3-9
2019_04_07 Služobník! Pán!;Fil 2,5-11

2019_03_24 Vedení Kristovým pohľadom; Mt 14,22-33
2019_03_17 Počúvať Jeho slovo a veriť mu; Mt 12,38-42
2019_03_10 Boh otvára cestu poslušným; Mt 21,28-32
2019_03_03 Poslušná láska; Mk 12,28-31

2019_02_24 Manželstvo, aké chce Boh; Mk 10,1-9
2019_02_17 Závoj klamstva padá s Kristom; 2Kor 3,12-16
2019_02_10 Rozoznať smeti; Fil 3

2019_01_27 Dnes sa rozhoduješ!; R 12.28-21
2019_01_20 2. po Trojici; J 2,1-11 Mgr. D. Kováčik
2019_01_13 Nedeľa misie; Sk 17,16-34
2019_01_06 Božie zjavenie „namieru“; Mt 2,1-12
2019_01_01 Nie ako zbabelec v novom roku; Ján 14,1-6

2018

2018_12_31 Požehnanie odzadu; 4M 22,-27
2018_12_30 Uveriť im?; Lk 2.7-20
2018_12_26 2. sviatok Vianočný; ThMgr. J. Podlesný
2018_12_25 Stať sa božími deťmi; J 1
2018_12_24 Oficiálny dodávateľ vianočného svetla; Iz 9,1-6
2018_12_23 Pokoj nad nami, pokoj v nás; F 4,4-7
2018_12_16; Lk 3,7-9
2018_12_09 Kráľovstvo Božie tam, kde žiješ; Mk 1,14-20
2018_12_02 Každému, čo mu patrí + deti; Mt 22,15-22

2018_11_25Posledná nedeľa pred Adventom; Zj 20,12-15
2018_11_18 Skúšky primerané tvojej sile; 1Kor 10,13
2018_11_11 Potreba skúšok; 5M 8,2

2018_10_31 Len to ži!; R 4,1-5; Jk 2,20-24
2018_10_28 Uchvátení Kristom; Fil 3,12-14 ; P. Šofranková
2018_10_21 Božia Agapé ku všetkým; Mt 5,43-48
2018_10_14 Ježiš ti hovorí pravdu, lebo ťa miluje; Bohatý mladík
2018_10_07 Vďačnosť upevní srdce v Bohu; Žalm 103 + Lamačské chvály 🙂

2018_09_30 Cirkev – Živý Kameň, živé kamene; 1Pt 2,3-5
2018_09_23 Cirkev – Ježiš v strede; Mt 16,15-18
2018_09_16 Poslušné srdce až dokonca; Pr 5,1-2; 1Kr 3; 1Kr 11
2018_09_09 Žalm závislosti; Žalm 127
2018_09_02 Cesta múdrosti a božej priazne; Príslovia 1,7-9 + 4M 9,15-21

2018_08_26 13. po Trojici; 1Kor 9,19-23; Mgr. Dušan Kováčik
2018_08_19 Hľadieť na Ježiša; Žid 12,2 Mgr. Ján Kostelný
2018_08_12 Hrozný, ale víťazný boj; R 7,15-25

2018_07_29 Letný cudzinec aj vyslanec;
2018_07_22 Viac ako vrabce, viac ako vlasy;
2018_07_15 7. po Trojici; Mk 5,21-43; ThMgr. Ján Podlesný
2018_07_08 Vyššia kresťanská škola – čakanie; Ž 13
2018_07_01 Nauč sa počúvať; 1Sam 3,1-10

2018_06_17; 3. po Trojici ThDr. Ivan Tóth
2018_06_10 R.S.V.P Lk 14,16-24
2018_06_03 Dobrá sejba, dobrá žatva Gal 6, 7-8

27_5_2018 Poznanie Ježiša presbyterom Mt 16,13-17 Úvod presbyterov
2018_05_20 Môže bývať u teba priateľ! Konfirmácia; J 14,22-26
2018_05_13 Učiť, ukazovať, motivovať Deň matiek 2Tim 1,1-5; 2Tim 3,14-17
2018_05_10 V lúčení je radosť a istota Lk 24.50-52
2018_05_06 5. Po Veľkej noci J 21,15-19 ThMgr. Ján Podlesný

2018_04_22 Máličko pre život, máličko pre smrť J 16-16-23
2018_04_15 Nedeľa Pastiera ThMgr. Ján Podlesný
2018_04_08 ; J 14,1-6
2018_04_02 Ak nie je vzkriesenie… ; 1Kor 15.32
2018_04_01 Vzkriesenie ; Ján 20,11-18, ThMgr. Ján Podlesný

2018_03_30 Odpustenie, ktoré musí viesť k zmene ; Lk 23,33-35
2018_03_29 Radostná obeť ; Mk 14,13-25
2018_03_25 Dve možnosti máš ; Mt 27,22
2018_03_18 V Kristovi skutočný prístup ; Židom 7,26-27
2018_03_11 Pokoj a nádej pre Slovensko ; R 5.1-9
2018_03_04 Srdce bez Krista je prázdne srdce ; Lk 11, 14-26

2018_02_25 Pamätaj na Hospodina ; Žalm 25
Národný týždeň manželstva ; Kolesárovci
2018_02_18 Dobrým pre dobré
2018_02_11 Nedeľa pred pôstom ; Lk 18,31-43; ThMgr. Ján Podlesný
2018_02_04_Čomu sa Ježiš čuduje ; Lk 7,1-10

2018_01_28 Deviatnik ; ThMgr. Ján Podlesný
2018_01_21 Malá viera v seba, veľká v Pána ; Lk 17,1-6
2018_01_14 Zlomenosť v príhovornej modlitbe ; Mt 15,21-28
2018_01_07 Zjavenie Božej slávy a vôle byť s s ľuďmi ; Mt 3,13-17
2018_01_06 Vyšlo Svetlo každému ; Iz 60,1-6

2017

2017_12_31 Pripomínanie si dobrého Boha ; Iz 63,5-7
2017_12_25 Život „po Kristovi“ s Ním ; J 8,12
2017_12_24 Štedrý večer ; J 1,9-12
2017_12_24 Pre radosť narodiť sa znova ; Lk 2,10.12 INSIDE Advent
2017_12_17 Jednotiaca nádej ; R 15,4-6, 13
2017_12_10 Ten, čo mal prísť ; Lk 7,18-26
2017_12_03 Kto je ten, čo prichádza? ; Mt 21,1-9

2017_11_26 Rozpoznaj znamenia ; Lk 12, 54-56
2017_11_19 Si TAM? ; Lk 13,22-30
2017_11_12 Stabilita a víťazstvo v Kristovi ; 1Kor 15,57,58
2017_11_05 Boh nepokúša na zlé, Boh odpúšťa ; Jak 1,12-17

2017_10_08 Život v stánkoch ;3M 23,34-43
2017_10_01 Zostať v Ježišovi;

2017_09_30 Jednota, vďačnosť, stálosť ; Ezechiel 37,24-28, 70. výročie presídlenia a založenia zboru v Senci
2017_09_30 orchester Fantázia ; Jean-Joseph Mouret: Rondeau; Cesar Franck: Panis Angelicus
2017 09 24 Dary Ducha musia plodiť lásku ; 1Kor 13.2
<a
2017_09_17 Žijúca obeť ; Rím 12,1-2
2017_09_10 Začiatok školského roka ; Lk 2,41-52
2017_09_03 Nastaviť? Dať? Ísť? ; Lk 5,38-42

2017_08_27 11. nedeľa po Trojici ; Lk 18,14 ThDr. Ivan Tóth
2017_08_20 Kajúca nedeľa ; ThMgr. Ján Podlesný
2017_08_13 Ten istý, Verný proti strachu ; Židom 13,8
2017_08_06 8. po Trojici ; 1J 4,1-4; teologička Paulína Kolesárová

2017_07_30 Preži že je Jediný ; 5M 6.4
2017_07_23 Prvoposledný vzdáva Bohu chválu ; Mk 9,33-37; Mk 10,45
2017_07_17 Svoju slávu inému nedám – zákoníctvo ; mládežnícke
2017_07_09 Svoju slávu nedám inému ; Iz 42,8
2017_07_02 Pripomínať si Pánove slová ; 5M 6.6-7

2017_06_18 Deň otcov ; 1M 22.1-13
2017_06_04 Iná reč- aby pochopili, kto je Ježiš ; SK 2,1-13

2017_05_28 Nesebecký odchod ; Fil 2,5-11
2017_05_21 V mojom mene ; Jn 16,16-24
2017_05_07 Pravé učeníctvo ; Lk 14,25,27,33

2017_04_30 Po obetavosti poznáš dobrého Pastiera ; Žid 13,20-21
2017_04_23 ježiš pripomína kto je On a kto my ; J 21,1-14
2017_04_17 Máriino čakanie i odmena ; J 20,1-16
2017_04_16 Svet neudrží Krista v hrobe ; Mt 27,62-28,6
2017_04_14 Záchranca!? Záchranca! ; Lk 23,36-43
2017_04_13 Pomaž moje oči, aby som videl ; Zj 3.14-22
2017_04_09 Nová zmluva ; Mk 12,1-12
2017_04_02 Zebedeovi synovia ; Mk 10, 35-45 ThMgr. Ján Podlesný

2017_03_26 Vyšší level poznania ; Mk8,27,-32
2017_03_19 Ján 6 ;
2017_03_12 Pokoj s Bohom v Kristovi ; R 5.1-5; Mgr. Jozef Grexa
2017_03_05 Pôst nie je cieľ ; Mt 4,1-11

2017_02_19 Moc pravého božieho Slova ; 1.Tes 2,13
2017_02_12 Poddaní navzájom Ef 5,21-32 začiatok: Národný týždeň manželstva

2016_01_29 Vy im dajte jesť! Lk 9,11-17
2017_01_22 Chcem rimanovu vieru! Mt 8.5-13
2017_01_15 Zjavenie božej slávy mení život 2M 33,13-23
2017_01_08 Ježišov krst naplnil božiu spravodlivosť Mt 3,13
2017_01_06 Zjavenie Krista Mt 2.1-12; ThMgr. Ján Podlesný
2017_01_01 Minulá aj budúca prítomnosť Božia Žalm 139

2016

2016_12_25 Ak uveríš, uvidíš veľké veci!
2016_12_24 Veríš vo Svetlo? Veríš v Lásku 1Jána 4,9-10
2016_12_18 Kto si? Kto som, Ján 1,19-27
2016_12_11 Ján Krstiteľ, Mt 11,2-3 ThDr. I. Tóth
2016_12_04 Ostražití dedičia, Židom 6, 9-12

2016_11_27_nechat_sa_dotknut.mp3, 2Tes 3,1-5
2016_11_20 Svedkom napriek malej sile, Zj 3.7-8
2016_11_13 Nespravodlivý, ale dobrý príklad, Lk 16,1-13
2016_11_06 Ježiš kraľuje, Zj 4,11

2016_10_30 Veriť znamená spoľahnúť sa, 1Kr 17,5-16
2016_10_23 Kain a Ábel, 1M 4,2-7 ThMgr. Ján Podlesný
2016_10_16 Správna, nesprávna láska, 1M 37,2-4, Reca
2016_10_09 Maj sa rád!, Mt 22,34-40
2016_10_02_Vďačnosť, 1M 4,1-16 + 2Kor 9,6-15
2016_10_06 Skutky 29, Rim 8,1-17

2016_09_25 Potrebuješ zázraky; 16.00, INÝ kostol – Miti Kováč
2016_09_20 Bartimaios; Marek 10:46-52, ThMgr. J. Podlesný
2016_08_28 13.nedeľa; R 11-25-36, ThDr. Ivan Tóth
2016_08_21 Buďte svätí; 1Pt 1,15-16, Ing. Pavel Kunca, presbyter zboru
2016_08_07 Žena hriešnica; Lk 7-36-48, ThDr. Ivan Tóth

2016_07_31 Pokánie a ovocie; Lk 3,7-14
2016_07_24 9.po3; Mk 6.1 ThMgr. J. Podlesný
2016_07_17 Perla z bolesti; Mt 13,44-46
2016_07_10 Radosť z jedinečného objavu ; Mt 13,44-46
2016_07_03 Prečo podobenstvá?; Mt 13,10-14

2016_06_26 Nebeské kráľovstvo 1.; Lk 10, 21-24
2016_06_19 Čo myslíš, čo hovoríš; Lk 18,9-14
2016_06_12 Dobrý koreň v zlom prostredí; Kol 2,6-15

2016_05_29 Vyššia škola kresťanského života; I.Kron 16,24-25
2016_05_15 Revíza života; Ján 16,5-12
2016_05_01 Nemenné Slovo premieňa; 2Kor 3.2-6

2016_04_24 Túžba po túžbe; Žalm 84,2-5
2016_04_17 Daj sa mi napiť; Ján 4,1-29 ThMgr. J. Podlesný
2016_04_03 Nezastretý výhľad na večnosť; J 14,1-6

2016_03_28 Vzkriesený uvádza do pravdy; Lk 24,31
2016_03_27 Poznať vzkrieseného Ježiša; 1Kor 15,20
2016_03_25 Vernosť Kristova; 2Tim 2,11-13
2016_03_06 Chlieb z neba; 2M 16,2-3, 11-18, teologička Z. Chocholová

2016_02_28 Imitovanie Otca; Ef 4,31 – 5,1-10
2016_02_21 Posvätenie nie je zo zákona; Mt 5,8, Pr 23,26
2016_02_14_ Budete preosiati ako Ježiš bol; Lk 22,33-35 konvent
2016_02_07 Uzdravený a vďačný; Lk 17,11-19

2016_01_31 Po Deviatniku; Ámos 8,11-14 ThDr. Ivan Tóth
2016_01_24 Najjasnejší zisk; Fil 3,7-14
2016_01_14 Láskavý otec; Lk 15,11-32 plk. Marián Bodolló
2016_01_10 Svedectvo Kristovej moci; Mk 1, 21-28
2016_01_06 Svetlo zjavenia; Mt 2,1-12, ThMgr.J. Podlesný
2016_01_03 Svetlo na svet; Mt 5,14-16
2016_01_01 Strom či plevy; Žalm 1

2015

2015_12_27 Po Vianociach; Mt 2,13 ThMgr.J. Podlesný
2015_12_20_.4adventna; 2Tes 3.1-5
2015_12_13 Radosť zo straty; J 3,25-30
2015_12_06 Hriešnikom vstup povolený!; R 5,1-2

2015_11_29 Aby maril skutky diabla; 1J 3,7-8
2015_11_22 Bdieť = aj rozoznávať; Mk 13,33-39
2015_11_15 Boh má v rukách všetku moc; Žalm 33,8-22 ThMgr. J. Podlesný
2015_11_08 Nchcem, aby ste nevedeli; 1Tes 4,13-18

2015_10_18 Pozvaní na svadbu; Mt 22,1-14 ThMgr. J. Podlesný
2015_10_11 Viera a dobré svedomie; 1Tim 2.18-20
2015_10_04 Nevynútené zaopatrenie; Ján 6,30-35

2015_09_20 Jób; Z. Kolarovská
2015_09_13 Čo vedie k ustaranosti; 5M 4,29-31
2015_09_06 Tento, aj ostatné; Kazateľ 7,10-14

2015_08_30 Súcit; Lk 10.25-27
2015_08_23 12.po Trojici; Mt 9,35-38, ThDr. Ivan Tóth
2015_08_16 Nie silou, H.Ves; Zachariáš 4,6
2015_08_09 Nedeľa pokánia; Lk 19,41-44 ThDr. Ivan Tóth
2015_08_02 Ovečka; Lk 15,1-7

2015_07_26 Ježiš v obyčajných veciach; J 2,1-11
2015_07_19 Vzdať sa aby si získal; Lk 18,28-30
2015_07_05 Svedkovia viery; Židom 11, Zuzana Kolárovská

2015_06_28 Examen; Mt 9,35-38. 10,1-8 ThMgr. J. Podlesný
2015_06_14 Deň otcov; 1.Kráľovská 3.1-15
2015_06_07 Pre všetkých; 1. Kronická 16,21

2015_05_31 Trojica Svätá; R11,33-36, + Zj 1,4 ThMgr. J. Podlesný
2015_05_24 Ciele Ducha Svätého; Ján 14,15-17
2015_05_17 Konfirmácia;
2015_05_10 Deň matiek; Zuzana Kolárovská
2015_05_03 4. po Veľkej noci Cantate; J 21,1-14 ThMgr. J. Podlesný

2015_04_19 Dobrý Pastier; J 10,11 14.27.28
2015_04_12 1. po V. noci; J 20, 24-29 ThMgr. A. Podlesná
2015_04_06 Upokojujúci pokoj; J 20, 19-20
2015_04_05 Ak Kristus nevstal…; 1Kor 15,12-19
2015 04 03 Veľký piatok; Lk 23,33-43 ThMgr. J. Podlesný

2015_03_22 Jeden za všetkých; Ján 11,45-53
2015_03_15 Kde je tvoja, nádej a radosť?; Lk 10,16-20
2015_03_08 Rozviazaný jazyk; Lk 11,14-26
2015_03_01 2. Pôstna; Mt 15,21-28 ThMgr. Ján Podlesný

2015_02_22 Pôst dvíha zrak na Pána; Žalm 121, 1-2
2015_02_08 Deň pre Boha i pre človeka; Lk 6,1-11
2015_02_01_deviatnik; Mk 2,1-12 ThMgr. Ján Podlesný

2015_01_25 Ovocie I.; Mt 7,16-20
2015_01_18 Jednoduchý Boh; Mk 11,25-30
2015_01_11 Stále vyvýšený Boh; Iz 6,1-9
2015_01_06 Boh navštívil pohanov; Iz 60,1-6
2015_01_04 Večný boj o ovocie; Gal 5,16-17
2015_01_01 Ovocie vzťahu s Bohom; Ján 15,1-10

>>> Archív 2011
>>> Archív 2012
>>> Archív 2013
>>> Archív 2014