Ak zostanete v mojom slove...

poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí

Ján 8,32

Prof. Ondrejovič má 90 rokov

30.mája tohto roku dovŕšil prof. Dušan Ondrejovič 90 rokov. Takmer polstoročie pôsobil ako farár v Senci a je spojený s profesorským aj dekanským pôsobením na bohosloveckej fakulte. Mnohých ovplyvnil, motivoval, viedol, učil…  Dnes na bohoslužbách sme ho radi privítali, pripomínali si Božiu vernosť v živote, modlili sa za neho i jeho rodinu, aby Hospodin bol stále … Continue Reading

Začíname bohoslužby!

Služby Božie budú skrátené podmienkami: Kapacita miest v kostol pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení je 58: spodok 34 miest, chór 12 miest, otvorená bude aj zborová miestnosť s kapacitou 12 miest. Služby Božie sú jedny – v čase o 9,30 pre všetky vekové kategórie bez rozdielu veku. Každý účastník bohoslužieb musí mať pri vstupe do kostola … Continue Reading

Stretnutie manželov- odložené

Milí priatelia, stretnutie manželských párov plánované na 4.4.2020 sme museli kvôli koronavírusu odložiť zatiaľ na neurčito. Nebojte sa! Určite ho nepokladajte za úplne zrušené. Tešíme s na tento super čas i prednášku niekedy neskôr 🥰 Budeme včas informovať.

Zrušenie bohoslužieb – koronavírus

Na základe usmernenia vedenia našej cirkvi rušíme v našom zbor všetky stretnutia vrátane nedeľných bohoslužieb do odvolania: Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať … Continue Reading

Poďme spraviť pre zbor!

Drahí priatelia, ochotného darcu Boh miluje. To je pravda. Boh má rád, keď svoju vieru premieňame na reálnu činnosť. Sme ochotní urobiť čo môžeme a čo je treba pre Božie kráľovstvo. I my sa spolu zapájame do služby pre zbor, každý podľa svojho obdarovania, svojich schopností. Na tejto linke si môžte stiahnuť dotazník ochoty podieľať … Continue Reading

Zbierka pre obete výbuchu v Prešove

V nedeľu 15.12.2019 bude dobrovoľná finančná zbierka pre potreby obetí a ostatných ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou a tiež o blízkych pri výbuchu plynu v piatok 6.12. v bytovke v Prešove. Dobrovoľná zbierka prebehne do vyznačenej pokladničky pri východe kostola. Vyzbierané prostriedky budú zaslané prostredníctvom biskupského úradu ECAV. Vďaka za Vašu ochotu a … Continue Reading

Prespávačka

Večer pred Poďakovaním za úrody zeme niekoľko detí strávilo poobedie, večer a hlavne noc v kostole. Vyrábali výzdoby z ovocia a zo zeleniny, hrali hry…pred večerom Poďakovania sa naučili príbeh o dobrom strome s dobrým ovocím…V nedeľu ráno sa deti na bohoslužbách zaspievali (aj )rodičom piesne zo stretnutia a pripomenuli vďačnosť Bohu za všetky veci, … Continue Reading

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti  uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.  Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej … Continue Reading

Detský denný letný tábor 2019

Je to tu! Konečne po 4 rokoch znova bude Detský denný letný tábor!V júli, 15. až 19., tretí prázdninový týždeň pripravujeme pravý letný tábor s biblickou témou. Kvôli kapacite zborovej miestnosti a kostola pre max. 30 detí od 7 rokov do 12 rokov (vrátane). 7 rokov – vychádzame z toho, že deti potrebujú na tábore … Continue Reading

Výsledky volieb gen. biskup a gen. dozorcu ECAV

Sčítacia komisia, ktorú tvorili členovia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, zasadala v piatok 13. júla 2018. Vo voľbách na generálneho biskupa hlasovalo 18 704 voličov. Počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti: Ivan Eľko 36,46 % (6820 hlasov), Sidonia Horňanová 12,31% (2302 hlasov), Katarína Hudáková 18,78 % (3513 hlasov) Marián Kaňuch 27,71 % (5183 hlasov). Nakoľko … Continue Reading