Ak zostanete v mojom slove...

poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí

Ján 8,32

Prof. Ondrejovič má 90 rokov

30.mája tohto roku dovŕšil prof. Dušan Ondrejovič 90 rokov. Takmer polstoročie pôsobil ako farár v Senci a je spojený s profesorským aj dekanským pôsobením na bohosloveckej fakulte. Mnohých ovplyvnil, motivoval, viedol, učil…  Dnes na bohoslužbách sme ho radi privítali, pripomínali si Božiu vernosť v živote, modlili sa za neho i jeho rodinu, aby Hospodin bol stále … Continue Reading

Začíname bohoslužby!

Služby Božie budú skrátené podmienkami: Kapacita miest v kostol pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení je 58: spodok 34 miest, chór 12 miest, otvorená bude aj zborová miestnosť s kapacitou 12 miest. Služby Božie sú jedny – v čase o 9,30 pre všetky vekové kategórie bez rozdielu veku. Každý účastník bohoslužieb musí mať pri vstupe do kostola … Continue Reading

Stretnutie manželov- odložené

Milí priatelia, stretnutie manželských párov plánované na 4.4.2020 sme museli kvôli koronavírusu odložiť zatiaľ na neurčito. Nebojte sa! Určite ho nepokladajte za úplne zrušené. Tešíme s na tento super čas i prednášku niekedy neskôr 🥰 Budeme včas informovať.

Zrušenie bohoslužieb – koronavírus

Na základe usmernenia vedenia našej cirkvi rušíme v našom zbor všetky stretnutia vrátane nedeľných bohoslužieb do odvolania: Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať … Continue Reading

Poďme spraviť pre zbor!

Drahí priatelia, ochotného darcu Boh miluje. To je pravda. Boh má rád, keď svoju vieru premieňame na reálnu činnosť. Sme ochotní urobiť čo môžeme a čo je treba pre Božie kráľovstvo. I my sa spolu zapájame do služby pre zbor, každý podľa svojho obdarovania, svojich schopností. Na tejto linke si môžte stiahnuť dotazník ochoty podieľať … Continue Reading

Zbierka pre obete výbuchu v Prešove

V nedeľu 15.12.2019 bude dobrovoľná finančná zbierka pre potreby obetí a ostatných ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou a tiež o blízkych pri výbuchu plynu v piatok 6.12. v bytovke v Prešove. Dobrovoľná zbierka prebehne do vyznačenej pokladničky pri východe kostola. Vyzbierané prostriedky budú zaslané prostredníctvom biskupského úradu ECAV. Vďaka za Vašu ochotu a … Continue Reading

Prespávačka

Večer pred Poďakovaním za úrody zeme niekoľko detí strávilo poobedie, večer a hlavne noc v kostole. Vyrábali výzdoby z ovocia a zo zeleniny, hrali hry…pred večerom Poďakovania sa naučili príbeh o dobrom strome s dobrým ovocím…V nedeľu ráno sa deti na bohoslužbách zaspievali (aj )rodičom piesne zo stretnutia a pripomenuli vďačnosť Bohu za všetky veci, … Continue Reading

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti  uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.  Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej … Continue Reading

Detský denný letný tábor 2019

Je to tu! Konečne po 4 rokoch znova bude Detský denný letný tábor!V júli, 15. až 19., tretí prázdninový týždeň pripravujeme pravý letný tábor s biblickou témou. Kvôli kapacite zborovej miestnosti a kostola pre max. 30 detí od 7 rokov do 12 rokov (vrátane). 7 rokov – vychádzame z toho, že deti potrebujú na tábore … Continue Reading

Výsledky volieb gen. biskup a gen. dozorcu ECAV

Sčítacia komisia, ktorú tvorili členovia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, zasadala v piatok 13. júla 2018. Vo voľbách na generálneho biskupa hlasovalo 18 704 voličov. Počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti: Ivan Eľko 36,46 % (6820 hlasov), Sidonia Horňanová 12,31% (2302 hlasov), Katarína Hudáková 18,78 % (3513 hlasov) Marián Kaňuch 27,71 % (5183 hlasov). Nakoľko … Continue Reading

Výsledky volieb biskupa ZD ECAV

Na funkciu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol nadpolovičnou väčšinou hlasov členov CZ odovzdaných na volebných konventoch zvolený Mgr. Ján Hroboň získal 4540 platných lasov, čo je 50,38%.