Chcem vybaviť

Krst dieťaťa

Žiadosť o krst-krstný lístok
Právne podmienky krstu v ECAV
Poriadok krstu detí
Podrobne o krste detí

Krst dospelého

Krst dospelého (ešte nikdy nepokrsteného) je možný po patričnej príprave, vyučovaní, ktoré sa skladá z viacerých stretnutí. Krst je vážna, vec, vyžaduje prípravu.

Prihlásenie sa do zboru

Formulár prihlásenie za člena zboru

Konfirmácia

Prihláška na konfirmačnú prípravu

Sobáš

Poriadok cirkevného sobáša

Požehnanie manželstva po občianskom obrade

Poriadok požehnania manželstva

Pohreb

Pohreb -informácie
Pre podrobné info cirkevný zákon o Cirkevno-zborovej praxi.