Slovo – iné

10.2.2011 Národný týždeň manželstva – Ľubka a Jožko Kováčovci