Projekt INSIDE

INSIDE je projekt práce s dorastom a mládežou, ktorý Spoločenstvo evanjelickej mládeže realizuje v bratislavskom senioráte ECAV na Slovensku v spolupráci s cirkevnými zbormi v ňom. Tento projekt má štyri hlavné časti: Kluby, Víkendy, Tábor a Games.

http://inside.sem.sk

Brožúra predstavujúca prácu INSIDE.