Welcome

Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Senec

Mgr. Tibor Jančík, farár zboru od 2006
Mgr. Ján Kostelný, zástupca dozorca zboru od 2019
Mária Neuszerová, organistka zboru od 2006