Ak zostanete v mojom slove...

poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí

Ján 8,32

Zmena výšky poplatkov CP

Zborový konvent v 2023 schválil zmenu výšky cirkevného príspevku (CP) a jeho zjednotenie pre všetkých členov zboru na 20€/rok za dospelého a za dieťa , korá platí od 1.1.2024.CP je jedným z príjmov, z ktorého sa financujú aktivity a chod zboru, opravy, a celkové fungovanie. Členom nášho zboru môže byť každý, kto sa hlási k … Continue Reading

Letný tábor pre deti 2023 „Budem ako strom!“

Je to tu! Denný letný tábor pre decká sa bude konať aj tento rok. Náš zbor ho s radosťou už teraz pripravuje aj pre Vaše deti. Termín biblického letného tábor pre deti je 17.-21.7.2023 v čase od 8:00-16:00 Prihlasovanie uzavreté! Platba len v hotovosti!

Zmeny vo vyučovaní besiedky

Školský rok 2022/2023 Vyučovanie detskej besiedky 👨‍👨‍👧‍👦 (DB): 2 nedele po sebe  bude DB pre deti od 3-7, staršie deti môžu zostať na bohoslužby v ⛪️. Ďalšie 2 nedele bude DB pre staršie deti od 8-12. Mladšie deti sú doma, alebo v kostole. Treba sledovať zborový kalendár 📆na ecavsc.sk, ale si ho pridať z linky … Continue Reading

Od 27.2. je kostol pre všetkých

Od 27.2.2022 sú bohoslužby a ostatné podujatia v zbore otvorené pre všetkých ľudí. Testovaných, netestovaných, prekonaných, očkovaných, aj neočkovaných. Podmienkou je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Ruší sa aj registrácia pri vstupe. Tešíme sa na spoločné stretnutia so všetkými!

Od 31.10. OTP

Od 31.10.2021 sú Bohoslužby a všetky podujatia v zbore v režime OTP. Stále môžme zaplniť kapacitu nášho kostola na približne 70 ľudí. Tešíme sa, že môžme stále zostať spolu!

☀️Detský denný letný tábor 21☀️

Tento rok 18 detí … iba, možno preto, že sme ten vlaňajší ročník vynechali kvôli korone… Ale nevadí, z tých 18 detí bolo 9 úplne nových… sme radi, že Pán Boh sa stará, On volá, On požehnáva a oslovuje, On žne aj tam, kde sme až tak nerozsievali. Vďaka za to! 🙏Vďaka za ten čas! … Continue Reading

Bohoslužby od 25.4.2021

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu: Na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám zo 16.4.2021 NIE JE POTREBNÉ PREUKAZOVAŤ SA NEGATÍVNYM TESTOM 1. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy … Continue Reading

Sčítanie obyvateľstva 2021

Bratia a sestry, tento rok sa znova koná sčítanie obyvateľov SR, znova po 10 rokoch sa aktualizujú informácie o občanoch. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Jozef a Mária sa museli fyzicky presunúť do mesta odkiaľ pochádzali. Poznáme ten príbeh z Vianoc… Dnes toto nie je nutné. Ale sčítanie je rovnako … Continue Reading