Muži

„Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov,
nesedáva v kruhu posmešníkov,
ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase,
jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.“

Pravidelné stretávanie mužov rôzneho veku, rôznych názorov, k rôznym aktivitám, ale hlavne k premýšľaniu nad božím Slovom.

Tibor Jančík (0905937849, tibor(@)jancikovci.sk

Muž podľa Božieho srdca

1.4.2014 Mužove dimenzie nie pijan
20.1.2014 Mužove dimenzie Pohostinný
3.1.2014 Mužove dimenzie Schopný učiť
15.12.2013 Mužove dimenzie Uvážlivý
20.11.2013 Mužove dimenzie Slušný
29.10.2013 Mužove dimenzie Triezvy
05.11.2013 Mužove dimenzie Rozvážny
29.10.2013 Mužove dimenzie Triezvy
22.10.2013 Mužove dimenzie Jednej ženy muž
15.10.2013 Mužove dimenzie Úvod, bezúhonný

Od 2019 sú stretnutia mužov zredukované na stretnutia 1X do mesiaca podľa oznámenia.