VI. evanjelické cirkevné dni Zvolen

VI. evanjelické cirkevné dni
Zvolen
29.6. – 1.7. 2018

Ubytovanie pre účastníkov VI. ECD je zabezpečené v študentskom domove Technickej univerzity vo Zvolene na ulici: Študentská 17.
Posledný deň rezervácie ubytovania, alebo storno objednávky, je 15. júna 2018.

Zmenu termínu ubytovania počas priebehu VI. ECD je možné len po dohode s vedúcou ubytovania.
Cena ubytovania: 9,-€ pre jedného účastníka na noc.
Pri odchode dňom 01.07.2018 je potrebné opustiť priestory ubytovne najneskôr o 18:00 hod.

Ubytovaní účastníci VI. ECD si môžu zároveň objednať stravu v jedálni študentského domova.
Z technických príčin, z dôvodu rekonštrukcie, je stravovanie zabezpečené a poskytnuté v študentskom domove Technickej univerzity vo Zvolene na ulici: Študentská 27.
Cena stravy:
Raňajky: 2,50 €/os.
Obed: 4,50 €/os.
Večera: 4,20 €/os.
Celodenné stravovanie (raňajky – obed – večera): 11,20 €/os.
Odhlásenie zo stravovania je najneskôr 1 deň vopred.

Platba je pri odchode účastníkov v HOTOVOSTI.
Pri skupinovom prihlasovaní účastníkov, tento formulár vypĺňa iba zodpovedný vedúci skupiny.
Vedúci skupiny svojich účastníkov vedie na osobitnom zozname, na ktorom uvedie za každého jednotlivca: – priezvisko a meno, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu alebo pasu
Vedúci skupiny doloží tento zoznam účastníkov pri ubytovaní.

Nezabudnite
mať so sebou preukaz totožnosti – platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas.

O zaradení do zoznamu prihlásených účastníkov budete informovaní na e-mailovú adresu vedúceho skupiny.

Prosím, prihlasujte sa u br. farára: 0905 937 849, info(zavináč)ecavsc.sk