Prof. Ondrejovič má 90 rokov

30.mája tohto roku dovŕšil prof. Dušan Ondrejovič 90 rokov. Takmer polstoročie pôsobil ako farár v Senci a je spojený s profesorským aj dekanským pôsobením na bohosloveckej fakulte. Mnohých ovplyvnil, motivoval, viedol, učil…  
Dnes na bohoslužbách sme ho radi privítali, pripomínali si Božiu vernosť v živote, modlili sa za neho i jeho rodinu, aby Hospodin bol stále s ním.

„Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší…Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder. 
Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství, aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej niet neprávosti.“

Veľa zdravia a Božej blízkosti, pán farár! 💚