Zmena výšky poplatkov CP

Zborový konvent v 2023 schválil zmenu výšky cirkevného príspevku (CP) a jeho zjednotenie pre všetkých členov zboru na 20€/rok za dospelého a za dieťa , korá platí od 1.1.2024.
CP je jedným z príjmov, z ktorého sa financujú aktivity a chod zboru, opravy, a celkové fungovanie.
Členom nášho zboru môže byť každý, kto sa hlási k vyznaniu viery, býva na území nášho mesta trvalo, či prechodne, býva v priľahlých dedinkách v okolí Senca, ktoré patria do nášho zboru: Reca, Hurbanova Ves, Kráľová pri Senci, Boldog, Blatné, Veľký Biel, Nová Dedinka, Tureň, Hrubý Šúr.

Pre prihlásenie sa do nášho zboru môže využiť osobný kontakt Tibor Jančík, farár 0905 937 849 info@ecavsc.sk, jancik.tibor@gmail.com alebo aj formulár http://www.ecavsc.sk/wp-content/uploads/clenstvo.pdf

20€Je to len 1,6€ za mesiac, čo v našom kraji nie je ani cena jednej kávy v kaviarni. Uhradením CP nielen podporujeme zbor, ale sme aj ako kresťania zodpovední a podieľame sa na šírení božieho Kráľovstva vo svete.
Poplatok môžte uhradiť prevodom na účet (treba uviesť meno/mená, za ktorý rok), poprípade na úradných hodinách v stredu medzi 17:00 a 19:00 na Školskej ul. Senec, vchod bráničkou od budovy gymnázia. Nedoplatky za minulé roky je možné si doplatiť v starej cene.

O ďalších možnostiach finančnej podpory zboru https://www.ecavsc.sk/prispievanie/

Ďakujeme za Vašu podporu!